Faculty

Clinical Infertility

Dr. Hrishikesh Pai

Dr. Nandita Palshetkar

Dr. Rishma Pai

Dr. Jayamangal Gogate

Dr. Shailendra Mahimkar

Dr. Pritimala Gangurde

Dr. Charumati Pekhale

Dr. Jiteeka Thakkar

Dr. Navina Singh

Dr. Shamim Khandakar

Dr. Dhanashri Natu

Dr. Unnatti Mamtora

Dr. Surekha Kadam

Dr. Amiti Agrawal

Dr. Nikita Lad

Dr. Priya Agrawal

Dr. Monika Doshi

 
Clinical Embryology and Andrology

Mrs. Vrunda Kuchekar

Ms. Jignasha Chauhan

Mrs. Aarya Salaskar

Ms. Rushika Mistry

Mrs. Anagha Deshpande

Mrs. Kalyani Bade

Ms. Nilam Gamne